2023 Xác định cực của kim nam châm ở Hình 18.1.

18.6. Xác định cực của kim nam châm ở Hình 18.1.

  • Đầu bên trái của kim nam châm là cực Nam, đầu bên phải là cực Bắc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 2. Đặt tính rồi chính. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *