2023 Xác định cực của nam châm điện khi có dòng điện chạy trong ống dây như Hình 20.2.

20.5. Xác định cực của nam châm điện khi có dòng điện chạy trong ống dây như Hình 20.2.

  • Ta thấy nam châm điện và kim nam châm đang hút nhau nên đầu A là cực Bắc (N), đầu B là cực Nam (S).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy cho biết kết quả thực hiện hai đoạn chương trình sau | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *