2023 Xác định cực của nam châm thẳng khi biết chiều của kim nam châm đặt tại vị trí như Hình 19.5.

19.5. Xác định cực của nam châm thẳng khi biết chiều của kim nam châm đặt tại vị trí như Hình 19.5.

  •  Đầu bên phải là cực Bắc (N), đầu bên trái là cực Nam (S).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Xác định thành phần phần trăm của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *