2023 Xác định khái niệm văn minh, văn hoá | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 3: Hãy xác định khái niệm văn minh, văn hoá theo bảng dưới đây

Tiêu chí so sánh

Văn hoá

Văn minh

Giống nhau

?

Khác nhau

?

?

Ví dụ

?

?


 

Tiêu chí so sánh

Văn hoá

Văn minh

Giống nhau

Có chung chữ “Văn”- sự biểu đạt và khả năng diễn đạt của con người (cá nhân, tổ chức, cộng đồng, quốc gia, nhân loại). Chúng ta quan sát văn minh thông qua sự biểu đạt bên ngoài và cảm nhận văn hoá thông qua khả năng diễn đạt bên trong

Khác nhau

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

Văn minh: nền văn hóa phát triển ở mức độ cao (đặc trưng), nó có những đặc trưng cho cả một xã hội rộng lớn, một thời đại và cả nhân loại.

Ví dụ

Văn hoá dân tộc: Việt Nam có 54 dân tộc anh em

Sự phát triển của một cộng đồng. Con người từ thời kỳ đồ đá, hiện nay đã bước sang giai đoạn 4.0, nền văn minh của nhân loại luôn phát triển

Bài Hay  2023 Cho ví dụ về thông tin có thể được thể hiện bằng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *