2023 Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên tử boron chứa 5 proton, 6 neutron và khối lượng nguyên tử boron. So sánh hai kêt quả tính được và nêu nhận xét. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.13. Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên tử boron chứa 5 proton, 6 neutron và khối lượng nguyên tử boron. So sánh hai kêt quả tính được và nêu nhận xét.

Trong nguyên tử B: số p = số e = 5; số n= 6.

Khối lượng hạt nhân nguyên tử B là: 18,415.$10^{−27}$.

Khối lượng nguyên tử B là: 18,420 $10^{−27}$ (kg).

Tỉ số khối lượng nguyên tử: khối lượng hạt nhân = 1,000272.

$\Rightarrow$ Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 3. Trang 51 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *